Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία... φτάνουν σ' όλα τα σχολεία!

Οι εκδόσεις Ίτανος και η δασκάλα-συγγραφέας Μαρία Καριωτάκη προσκαλούν μαθητές και εκπαιδευτικούς  Α΄ και Β΄ Δημοτικού σε μία αξέχαστη διαδικτυακή συνάντηση η οποία μπορεί να γίνει με ένα ή περισσότερα τμήματα ταυτόχρονα, σε μέρα και ώρα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί και θα έχει διάρκεια μία διδακτική ώρα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν τη συγγραφέα του βιβλίου «Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία», να συζητήσουν όλοι μαζί για την ορθογραφία και τη χαρά της μάθησης και να μάθουν για τη διαδικασία δημιουργίας ενός βιβλίου.