Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Κερδίστε την καρδιά των παιδιών!

Σχετική εικόνα     Η σχέση μαθητή-δασκάλου είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη των διδακτικών στόχων και ταυτόχρονα εξασφαλίζει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στη σχολική τάξη και μια συναισθηματική ασφάλεια για τα παιδιά.